I. REGULI DE BAZA

Site = pagina web: www.publicare-anunturi-posturi.ro, cu toate aplicațiile și secțiunile acesteia;

Client = orice persoană fizică și/sau juridică, care accesează site-ul www.publicare-anunturi-posturi.ro, cu cont de client sau fara cont de client.

Oferta = ofertă publică lansată de SC Metropolitan Maxpress Adv SRL prin care este prezentat un produs sau un serviciu cu scopul vânzării sau închirierii.

Vânzător = Detinatorul site-lui: www.publicare-anunturi-posturi.ro, care oferă spre vânzare si/sau inchiriere unul sau mai multe produse și/sau, dupa caz, servicii;

Moderatori = persoanele care verifică un Anunț înaintea sau ulterior publicării acestuia;

Ziar = publicatie tiparita sau online, dupa caz, in care se publica anuntul utilizatorului contracost;

Rubrica = categorie de diferentiere a unui anunt sau identificare in pagina tiparita sau online ziarului;

Optiuni de publicare = servicii suplimentare oferite utilizatorului contra unui sume de bani.

Termeni și condiții = prezentul contract de utilizare Furnizor = societatea SC Metropolitan Maxpress Adv SRL, funcționând în conformitate cu legislația din România, cu punctual de lucru: Str. Intrarea Muzeului, Nr. 13, Bl. 12, Sc. 2, Et. 1, Ap 7, Cam 2, Caracal, Jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/138/2012 având Codul Unic de Înregistrare: RO29898288

Accesul pe acest site: www.publicare-anunturi-posturi.ro (denumit în continuare site-ul) în vederea efectuarii unei comenzi este permis oricarei persoane fizice sau juridice (denumita în continuare Client), care respecta prezentii Termeni si conditii.

În vederea finalizarii cu succes a procedurii de publicare, Clientul îsi asuma obligatia de a furniza informatiile care îi sunt solicitate si de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect si real, asa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Site-ul poate fi utilizat de catre clienti doar pentru publicare de anunturi in ziare tiparite sau online contracost, vizionare, comanda, plata, si pentru recomandarea serviciile noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plata ilegala, frauduloasa, pentru a se posta sau transmite vreun material cu continut defaimator, amenintator, obscen, indecent, instigator si altele asemenea. Ne rezervam dreptul de a nu permite postarea si/sau de a sterge imediat si fara vreo notificare prealabila orice anunt/mesaj ce contine un limbaj nepotrivit, care ar putea sa ne aduca un prejudiciu de imagine si/sau sa ne creeze o stare de disconfort, noua sau clientilor.


II. DISPONIBILITATE

Nu putem garanta utilizarea discontinua si neîntrerupta a site-ului. Este posibil sa intervina erori, defecte, virusi sau alte comportamente daunatoare pe site sau pe servere care sa îl faca indisponibil. Vom lua toate masurile pentru a limita si pentru a înlatura asemenea evenimente neplacute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveti dreptul sa interveniti în operarea site-ului nostru si nici sa luati vreo masura de interventie asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv si indiferent de rezultatul obtinut.


III. PLATA. CONFIRMARE PLATA SI CONDITII PUBLICAREA UNUI ANUNT

Preturile privind publicare de anunturi in ziare tiparite sau pe websiteuri online, vor fi transmite clientului pe email dupa transmiterea comenzii prin intermediul formularului de publicare anunturi, si includ TVA, conform legislatiei in vigoare.

Costurile publicarii unui anunt se calculeaza in functie de numarul functiilor din cadrul anuntului de concurs.

Plata se poate face prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

Banca, Posta, SMS, Card bancar, Trezorerie, urmând pasii de plata si instructiunile de plata oferite cu ocazia efectuarii platii. Ca urmare a folosirii a acestor modalitati de plata, pot aparea diferente de costuri fara de cel indicat initial, clientului fiind anuntat in prealabil asupra sumei ce trebuie platita. Plata prin CARD, se realizeaza prin intermediul colaboratorului nostru: Mobilpay.ro,website-ul: www.publicare-anunturi-posturi.ro, nestocand datele personale ale cardului bancar.

Clientul are obligația să plătească prețul stabilit prin Oferta înainte de a avea acces la produsele și serviciile achiziționate.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a platii. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plata, inclusiv, dar fara a se limita la pierderile pe care le-ati suferi utilizând sistemul de plata cu cardul.

Operatorii SC Metropolitan Maxpress Adv SRL, in calitate de Moderatori, isi rezerva dreptul de a nu publica anunturile postate de client, in urmatoarele conditii: continutul este unul ofensator sau licentios, face referire la tigari, droguri, arme si munitii, material explozibile sau pirotehnice, imagini indecente, rasism, servicii de camata sau orice alt tip de anunt ce este considerat necorespunzator in urma moderarii.


IV. PRESTAREA SERVICIILOR SI ANULAREA COMENZII

Clientul va stabili de comun acord data publicarii anuntului si datele acestuia.

Anularea comenzii se poate face prin solicitare scrisa la email: office@publicare-anunturi-posturi.ro, insa doar in conditiile de mai jos:

-in maxim 60 de minute de la primirea facturii;


V. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată determinată și se finalizează o dată cu livrarea cu succes a produselor și serviciilor.

În cazul achiziționării unor servicii de acces la conținut al unor terți, perioada contractuală este cea precizată în pachetul achiziționat, dar nu poate fi mai mare de 1 an.

Acest contract nu se prelungește în mod automat și nu poate fi reziliat înainte de termenul de finalizare.


VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, plasarea comenzilor, etc. Clientul accepta în mod expres si neechivoc Termenii si conditiile site-ului în ultima sa versiune comunicata în cadrul site-ului. Ulterior crearii Contului, utilizarea continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si conditiilor site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului. Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor si Conditiilor ori de câte ori utilizeaza site-ul.

Nu ne asumam responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau orice alta terta persoana le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre noi a oricareia dintre obligatiile noastre conform Comenzii si nici pentru daune care ar putea rezulta prin prestarea serviciului.

Nu ne asumam responsabilitatea pentru daune aduse calculatorului dumneavoastra sau virusi care ar putea sa va infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesarii, utilizarii de catre dumneavoastra sau navigarii pe site-ul nostru.


VII. RECLAMATII

Orice nemultumire legata de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de publicarea unui anunt, ne va fi comunicata direct, doar prin urmatoarele modalitati: telefonic, la nr. de telefon 0721.08.08.10 sau 0768.44.11.33, prin email la adresa: office@publicare-anunturi-posturi.ro sau fax: 0351.818.792.

Nemultumirea dvs va fi înregistrata si veti primi un raspuns telefonic sau în scris, pe adresa de email mentionata cu ocazia aducerii la cunostinta noastra a nemultumirii dvs, în termen de cel mult 24 ore, raportata la o zi lucratoare.


VIII. ANULAREA COMENZII ȘI CORECTAREA ERORILOR DIN COMANDA

Având în vedere livrarea instatanee a comenzilor, acestea nu pot fi anulate. Orice erori survenite la comanda facuta de client pot fi corectate in termen de 60 de minute de la lansarea comenzii printr-un email trimis la office@www.publicare-anunturi-posturi.ro sau telefon 0721.08.08.10, 0768.44.11.33, cu exceptia cazurilor in care serviciul a fost deja prestat.


IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Metropolitan Maxpress Adv SRL respecta dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul pentru care solicitam Clientului furnizarea de date personale pentru a face posibila publicarea anunturilor publicitare, confirmarea acestora, informarea Clientilor privind stadiul Comenzii, oferirea de raspunsuri la reclamatiile plasate, evaluarea serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica, monitorizare a vânzarilor si comportamentul Clientilor, administrative si altele asemenea.

Prin acceptarea prezentilor Termeni si conditii, Clientul declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse în baza noastra de date si îsi da în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat de catre Metropolitan Maxpress Adv SRL.

Pe baza unei cereri scrise semnate si expediate catre Metropolitan Maxpress Adv SRL, la adresa Str. Intrarea Muzeului, Nr. 13, Bl. 12, Sc. 2, Et. 1, Ap 7, Cam 2, Caracal, Jud. Olt, va puteti exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an privind confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteti solicita în scris, la aceeasi adresa rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale, transformarea în date anonime a a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale, notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta nu este imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informatiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise catre Parchet, Politie, instantele de judecata si altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitarii acestora si în limitele prevazute de lege.


X. GARANȚII ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi www.publicare-anunturi-posturi.ro pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că www.publicare-anunturi-posturi.ro va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se pornește o investigație penală sau se intentează o acțiune judecătorească.

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor, imaginilor și culorilor publicate în site, wwww.publicare-anunturi-posturi.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. www.metropolitan-adv.ro nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

Clientul este de acord să exonereze de răspundere www.publicare-anunturi-posturi.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către acesta a acestui contract.


XI. FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege, din motive independente de parti.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.


XII. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract este disponibil doar în limba română, Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezenții termeni si condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul SC Metropolitan Maxpress Adv SRL.

Acest site este detinut de catre SC Metropolitan Maxpress Adv SRL, care va ofera dreptul de a accesa si utiliza site-ul sub rezerva acceptarii de catre dumneavoastra a acestor Termeni si conditii. Accesând si utilizând site-ul va oferit automat si neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor si conditiilor de pe site.

SC Metropolitan Maxpress Adv SRL are dreptul de a modifica Termenii si conditiile oricând, fara o notificare prealabila, postând varianta actualizata pe site, iar Clientul are obligatia de a citi Termenii si conditiile ori de câte ori acceseaza site-ul. Clientul are obligatia de a respecta întocmai Termenii si conditiile de pe site si nu poate pretinde si nu se poate apara cu necunoasterea Termenilor si conditiilor de pe site.

Metropolitan Maxpress Adv SRL

Anunturi Metropolitan Online

Anunturi Posturi Gov

0735.387.670

Anunturi Monitorul Oficial

0731.826.549

Email:

office@publicare-anunturi-posturi.ro

Program de lucru:

Lun - Vin (09.00 - 17.00)